Bli medlem i Storsjöns långfärdsskridskoklubb!

 

Kom med i klubben så får du:

  • komma ut på ledarledda turer
  • lära dig åkteknik och iskunskap
  • hitta kamrater att åka med
  • rabatt på skridskoutrustning på Naturkompaniet
  • rabatt på skridskoslipning hos Adsten

Medlemskap kostar för närvarande
130:-/person 
200:-/familj (räknas även för par)

Årsavgiften gäller under klubbens verksamhetsår som räknas
från den 1 oktober till och med 30 september följande år.

 

Anmäl dig genom att först fylla i formuläret här nedan och sedan betala in avgiften på plusgirokonto 21 52 00-7, Storsjöns Långfärdsskridskoklubb. Skriv namn (alla namnen om det gäller familjemedlemsskap), på blanketten. Observera att klubbens medlemsregister idag kräver att formuläret som länkas till nedan fylls i varje år, även vid förnyat medlemsskap.