Styrelseledamöter
Camilla Randström, ordförande

Olof Ternström, vice ordförande
Lena Hellgren, ledaransvarig  073-0785758
Annica Westerlund, webbansvarig
Lars Landgren, kassör
Ingela Wiklund, sekreterare
Suppleanter
Nils Harvard
Ulla-Greta Rexner
                                                                    
                                                                     

                                                                                 

                                                                                   
                                                                                       Klubbens mejl: skridskoklubben@gmail.com
 

Styrelse 2017/2018
Orgnr 893203-4781
Plusgiro 215200-7