Ordförande

Nils Harvard

Vice ordförande
Olof Ternström
Sekreterare
Ingela Wiklund
Kassör
Agneta Fritzon
Styrelseledamöter

Lena Eklund, tur- och hemsidesansvarig
Lena Hellgren
                                                                                       Eva-Lena Lönneborg, suppleant
                                                                     

                                                                                 

                                                                                   
                                                                                       Klubbens mejl: skridskoklubben@gmail.com
 

Styrelse 2015/2016
Orgnr 893203-4781
Plusgiro 215200-7