Klubbens e-postadress: skridskoklubben@gmail.com
Orgnr: 893203-4781
Plusgiro: 215200-7

Styrelse 2019/2020
Styrelseledamöter
Peter Adolfsson, ordförande & webbansvarig
Ingela Wiklund, vice ordf.

Annica Westerlund, sekreterare & webbansvarig
Nils Erik Werner, kassör
Ulla-Greta Rexner, biträdande kassör och ansvarig för medlemsregistret
Lena Hellgren, ledaransvarig  073-0785758
Suppleanter
Mustafa Kemal Gulsever