Ispik

En ispik behöver du både för säkerheten och för bekvämligheten.

Den viktigaste uppgiften för en ispik är att mäta isens tjocklek. Du tar tag och slår hål med pikspetsen genom isen, så att du vet om du är på säker is.

Många använder dubbla ispikar på samma sätt som skidstavar. Speciellt i motvind är det skönt att stakåka, och inte bara kämpa med benen.