Isen lägger

Isläggningen sker oftast en klar, kall och stilla natt. Ett skikt av horisontella kristaller bildas. Istillväxten sker sedan med vertikala iskristaller nedåt i vattnet. Vattnet är 0 gradigt under isen vilket gör att isen behöver leda bort värmen när iskristallerna bildas. Is leder värme bra, ca 4 ggr högre än för vatten, vilket gör att värmen transporteras genom isen från dess översida genom värmeöverföring till luften och genom utstrålning mot himlen.

 

En klar kall natt bygger på isen relativt snabbt medan en molnig himmel ger en motstrålning som fördröjer isens tillväxt. Vass, broar, bryggor och överhängande skog hindrar utstrålningen och därmed isens tillväxt.

 

Perioder av stark kyla kan tvångsfrysa isen även om vattnet inte har kylts ned till högst +4 grader utan är varmare. Håller då kylan inte i sig så är sådan is mycket vansklig då den fräts upp underifrån. Vindbrunnar kan vara ett tecken på detta.

 

Vind under själva isläggningen försvårar densamma medan vind på redan lagd is förbättrar istillväxten.