Isjaktslänkar

Svenska IsSeglarFörbundet, är ett specialförbund direkt underställt riksidrottsförbundet. Förbundet består av två sektioner, Isjaktsektionen och skridskoseglarsektionen.