2014 > 11

Den fina skridskosäsongen fortsätter! På söndag den 7 december leder Lars Brolén och Curt Magnusson en skridskotur för medlemmar. Vi samlas kl. 09:00 vid parkeringen mellan ångaren Thomees kajplats och Badhusparken. Alla som vill delta måste ha full säkerhetsutrustning i form av dubbar, ispik och komplett ombyte i vattentäta påsar packat i en ryggsäck med midje- och grenband. Förhandsanmälan behövs inte. Vi löser samåkning i bilar på plats. Ta med eget fika.

Vi försöker utnyttja så mycket som möjligt av dagen, så räkna med att vi blir borta till skymningen faller.

Om förhållandena ändras så att turen ställs in meddelas detta på Iskontakten senast kl 08.00 samma morgon.

Välkomna! Observera att deltagande i turerna sker på egen risk.

Läs hela inlägget »

Nu på söndag den 30 november leder Jan Molde och Ulf Gredander en skridskotur för medlemmar. Vi samlas kl. 09:00 vid parkeringen mellan ångaren Thomees kajplats och Badhusparken. Alla som vill delta måste ha full säkerhetsutrustning i form av dubbar, ispik och komplett ombyte i vattentäta påsar packat i en ryggsäck med midje- och grenband. Förhandsanmälan behövs inte. Vi löser samåkning i bilar på plats. Ta med eget fika.

Det ser ut som vi kommer att få en fin dag på isen, så räkna med att vi blir borta till skymningen faller.

Om förhållandena ändras så att turen ställs in meddelas detta på Iskontakten senast kl 08.00 samma morgon.

Välkomna! Observera att deltagande i turerna sker på egen risk.

Läs hela inlägget »

Isarna är bra nu! Söndagen den 23 november leder Jan Molde och Lars Brolén en extrainsatt skridskotur för medlemmar. Samling klockan 09.00 vid parkeringen mellan ångaren Thomees kajplats och Badhusparken. Därifrån samåkning i bilar till närbelägen sjö.

Alla som vill delta måste ha full säkerhetsutrustning i form av dubbar, ispik och komplett ombyte i vattentäta påsar packat i en ryggsäck med midje- och grenband. Förhandsanmälan behövs inte. Vi löser samåkning på plats. Ta med eget fika.

Om förhållandena ändras så att turen ställs in meddelas detta på
Iskontakten senast kl 08.00 samma morgon.

Välkomna till en härlig tur! Observera att deltagande i turerna sker på egen risk.

Läs hela inlägget »