2012 > 10

Nu kan du anmäla dig till en kurs i iskunskap den 12 november 2012.

Kursen riktar sig till dig som vill känna dig säkrare när du är ute på isarna. Både du som är nybörjare på långfärdskridskor och du som har åkt mycket har nytta av kursen.

 

Kursen innehåller  en teorikväll, den 12 november kl 19:00 - ca 21:00 på ABF-huset i Östersund

Förhoppningsvis kan vi också genomföra en dag på isen med praktiska övningar. Tid och plats för detta meddelas senare.

 

Kostnad: Medlemskap för 2013 i Storsjöns långfärdsskridskoklubb (100 kr / person eller 150 kr /familj) plus 50 kr i kursavgift, fika ingår. Litteratur kan köpas på plats till självkostnadspris.

 

Anmäl dig genom att först fylla i formuläret här och sedan betala in avgiften på postgirokonto 21 52 00-7, Storsjöns Långfärdsskridskoklubb. Skriv namn på blanketten. Din anmälan gäller när du betalat in avgiften.

 

Kom med i klubben så får du:

komma ut på ledarledda turer, lära dig åkteknik och iskunskap, hitta kamrater att åka med samt rabatt på skridskoutrustning och skridskoslipning!

 

Mer info: kjell-ove.wiklund@peakinnovation.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: kurs

Den 5 december är det dags för SLSK:s årsmöte och du har nu chansen att engagera dig! Valberedningen söker mins två nya engagerade styrelsemedlemmar!

 

Om du är intresserad eller har förslag på någon lämplig kandidat - välkommen att höra av dig till Maria på: 070 457 42 02 eller mawawall@gmail.com

 

Om du inte är medlem, men är nyfiken - kom gärna på årsmötet så berättar vi mer!

Läs hela inlägget »

Årsmöte i Storsjöns långfärdsskridskoklubb hålles den 5/11 kl 18:30 på länsbiblioteket i Östersund, vi inleder med en inspirationskväll med film och föredrag. Program meddelas senare.

 

Dagordning årsmöte SLSK 2012

 • Föreningsstämmans öppnande
 • Val av ordförande för stämman
 • Val av sekreterare för stämman
 • Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera föreningsstämmans protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare
 • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning för stämman
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska berättelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Ersättningar till styrelsen
 • Bestämmande av årsavgiften för kommande verksamhetsår
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter (2 år)
 • Val av revisorer (1 år)
 • Val av valberedningen (1 år)
 • Behandling av förslag, som väckts av styrelsen, eller motion som av medlem skriftligen inlämnats till styrelsen
 • Övriga ärenden
 • Föreningsstämmans avslutande
Läs hela inlägget »