2012

Den senaste veckans myckna snöande gör att vi tyvärr måste ställa in färdledarkursen den 15-16 december.

Kursledaren Anders Hedlund erbjuder ett alternativ: En mer omfattande kurs arrangeras av Runnskrinnarna och den första kursdelen är i Falun den 8-10 februari. Kontakta Anders Hedlund, ahedlund44@gmail.com, om du är intresserad.

 

SLSK ger förstås inte upp - vi satsar på en ny utbildning i Östersund nästa år!

Läs hela inlägget »

Den utlysta turen på Mosjön hörsammades av 16 morgonpigga medlemmar i Storsjöns långfärdsskridskoklubb i onsdags, 28 november. Strax efter kl 8 bar det av ut på isen. Samtliga långfärdsåkare var som sig bör försedda med isdubbar och ryggsäckar med räddningslinor.

Ett tunt snölager lyste upp i morgongryningen men hindrade inte åkningen det minsta. Efter en timmes åkning var det dags för merparten att skynda till jobbet medan de övriga kunde njuta av ännu mer åkning och förmodligen också en fikapaus.


- Ett jättebra initiativ! Det här kommer vi att må gott av hela dagen, sade några entusiastiska åkare.

Läs hela inlägget »
Färdledarkurs i Klövsjö 2011 Färdledarkurs i Klövsjö 2011

SLSK anordnar en kurs för dig som önskar fördjupad kunskap om isar, säkerhet och ledarskap.

 

Tanken är att du på sikt ska kunna leda turer på natursjöisar. För att delta ska du vara medlem i SLSK, gått iskunskapskursen (eller ha motsvarande kunskap), vara van långfärdsskridskoåkare och vilja leda turer på naturisar.

 

Kursen innehåller en teoridel på ABF-huset i Östersund (lördag) och praktiska övningar på isen (lördag och söndag). Kursledare är Anders Hedlund, aktiv i Runnskrinnarna, Falun, och certifierad långfärdsskridskoledare av Friluftsfrämjandet.

 

Tid: 15-16 december 2012

 

Kostnad: Medlemskap för 2013 i Storsjöns långfärdsskridskoklubb (100 kr/person eller 150 kr/familj) plus 200 kr i kursavgift. Litteratur ingår i kursavgiften. Kursavgiften återbetalas ej vid eventuellt förhinder att delta.

 

Anmäl dig genom att fylla i formuläret här och betala in avgiften 200 kr på postgirokonto 21 52 00-7, Storsjöns långfärdsskridskoklubb. Skriv ditt namn på blanketten.

 

Din anmälan gäller när du betalat in avgiften.

 

Mer info: lsylwan@msn.com  

 

Läs hela inlägget »

22 personer deltog i andra delen av SLSK:s iskunskapskurs lördag 17 november. Janne Molde och Anders Ridzén ledde truppen ut på isarna som på grund av den senaste veckans blidväder krävde vaksamhet.

 

- Vi åkte på "pedagogiska" och spännande isar i Singsjöns sjösystem, berättar Janne Molde.

 

Gruppen avslutade turen med att åka på Holmsjöns fina glansis där man bland annat testade kastlinorna och övade tekniker för motvindsåkning.

Läs hela inlägget »

De senaste veckornas fina isar har lockat många långfärdsskridskoåkare ut på de grunda sjöar där isen lagt sig. Intresset för SLSK:s iskunskapskurs den 12 november var troligen av den anledningen ovanligt stort.

 

Drygt 40 personer lärde sig hur man bedömer isar och vad en komplett utrustning ska bestå av för högsta möjliga säkerhet på isen.


Janne Molde och Anders Ridzén, som höll i utbildningen, passade också på att slå ett slag för Iskontakten på denna webbplats.


– På Iskontakten tipsar vi varandra om åkbara isar – och om lömska isar som man ska se upp med. Bidra med dina egna iakttagelser som kan vara till nytta för andra, uppmanade Janne.

Läs hela inlägget »
Klicka på bilden för att förstora den Klicka på bilden för att förstora den

Åtta förväntansfulla skrinnare drog till Hammerdalssjön denna gråmulna dag. Den tidigare så blanka isen visade sig vid framkomsten vara täckt av blötsnö och besvikelsen var till en början stor.

 

Men det gick utmärkt att åka ändå och efterhand försvann snön helt. En toppenfin dag med härlig skridskoåkning i glatt sällskap. Vid första fikat sällade sig två eftersläntare, Jens och Elin, till gruppen.

 

Stort tack till Janne Molde som ledde truppen!

Läs hela inlägget »

Samling kl 09.00 vid parkeringen ovanför Thome i hamnen. Samåkning i bilar till lämplig sjö. Vi räknar med att nyttja dagens alla ljusa timmar, så ta med matsäck för en heldag.

 

Kommer det för mycket snö i natt ställs turen in. Detta anmäls på Iskontakten senast kl 08.00 i morrn.

 

För deltagande krävs:

 • Ryggsäck (ca 40 l) med fullständigt ombyte i täta plastpåsar, ifall du går igenom isen. Ryggsäcken måste ha midjerem och även gärna grenrem.
 • Isdubbar
 • Visselpipa
 • Livlina
 • Ispik (eller stavar)
 • + matsäck

 

För utrustning i övrigt, se annan plats på hemsidan.

Välkomna!

 

/Jan Molde

Läs hela inlägget »

Nu kan du anmäla dig till en kurs i iskunskap den 12 november 2012.

Kursen riktar sig till dig som vill känna dig säkrare när du är ute på isarna. Både du som är nybörjare på långfärdskridskor och du som har åkt mycket har nytta av kursen.

 

Kursen innehåller  en teorikväll, den 12 november kl 19:00 - ca 21:00 på ABF-huset i Östersund

Förhoppningsvis kan vi också genomföra en dag på isen med praktiska övningar. Tid och plats för detta meddelas senare.

 

Kostnad: Medlemskap för 2013 i Storsjöns långfärdsskridskoklubb (100 kr / person eller 150 kr /familj) plus 50 kr i kursavgift, fika ingår. Litteratur kan köpas på plats till självkostnadspris.

 

Anmäl dig genom att först fylla i formuläret här och sedan betala in avgiften på postgirokonto 21 52 00-7, Storsjöns Långfärdsskridskoklubb. Skriv namn på blanketten. Din anmälan gäller när du betalat in avgiften.

 

Kom med i klubben så får du:

komma ut på ledarledda turer, lära dig åkteknik och iskunskap, hitta kamrater att åka med samt rabatt på skridskoutrustning och skridskoslipning!

 

Mer info: kjell-ove.wiklund@peakinnovation.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: kurs

Den 5 december är det dags för SLSK:s årsmöte och du har nu chansen att engagera dig! Valberedningen söker mins två nya engagerade styrelsemedlemmar!

 

Om du är intresserad eller har förslag på någon lämplig kandidat - välkommen att höra av dig till Maria på: 070 457 42 02 eller mawawall@gmail.com

 

Om du inte är medlem, men är nyfiken - kom gärna på årsmötet så berättar vi mer!

Läs hela inlägget »

Årsmöte i Storsjöns långfärdsskridskoklubb hålles den 5/11 kl 18:30 på länsbiblioteket i Östersund, vi inleder med en inspirationskväll med film och föredrag. Program meddelas senare.

 

Dagordning årsmöte SLSK 2012

 • Föreningsstämmans öppnande
 • Val av ordförande för stämman
 • Val av sekreterare för stämman
 • Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera föreningsstämmans protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare
 • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning för stämman
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska berättelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Ersättningar till styrelsen
 • Bestämmande av årsavgiften för kommande verksamhetsår
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter (2 år)
 • Val av revisorer (1 år)
 • Val av valberedningen (1 år)
 • Behandling av förslag, som väckts av styrelsen, eller motion som av medlem skriftligen inlämnats till styrelsen
 • Övriga ärenden
 • Föreningsstämmans avslutande
Läs hela inlägget »

Onsdag 8 februari kl 18.30-20.00 på ovalen på Campus, Nya Fyrvalla

Prova skridsko som motion! En kväll för dig som vill träna teknik.
Du får tips om hur du åker avslappnat och hittar en skön rytm på isen.
En kväll för alla oavsett om du har åkt mycket eller är nybörjare på
skridsko.

 

Skridskoklubben IF Castor bjuder på teknikträning med erfarna ledare.
På plats finns också möjlighet att låna snabba hastighetsskridskor. Du
kan byta om, låna toalett och värma dig inne i Castors klubbrum.

 

Långfärdsskridskor med lös häl från Siljan Skate kommer också att
finnas för utlåning. Medtag egna pjäxor med NNN-bindning.

Ingen föranmälan.

Välkommen!

 

Läs hela inlägget »

Mellan den 24-29 januari har vi SM vecka i Östersund. SLSK har en deltagande "kusin" som vi vill heja fram.

 

Se programmet på http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/Program/

Läs hela inlägget »