2011 > 03

Hej SLSK:are

 

Här följer en sammanfattning av vårt senaste styrelsemöte den 17 mars-11.

 

Klubbkvällen på Nya Fyrvalla 1 februari blev lyckad.

Klubben deltog i invigningen av Medvinden med flygblad och bistånd vid bryning av skridskor.

Kaxås byalag ställde in sin vinteraktivitetsdag.

Det blev ingen samåkning varken till Runn eller Vikingarännet.

Isen vid kusten är snötäkt. Förhoppningsvis kan turen genomföras senare.

 

Nytag i ledarutbildningen. Lisen kontaktar skridskoklubben i Falun och eventuellt den i Sundsvall om hur de bedriver sin utbildning och om de eventuellt är intresserad av att ha en gemensam utbildning med oss. Kjell-Ove formulerar en fråga till medlemmarna om vilka som är intresserade av att utbilda sig till ledare. Agneta mejlar ut frågan.

 

Isen på Medvinden är bättre i år. Agneta och Lisen har talat med sjukvårdspersonal om hur många som skadar sig på Medvinden. Det finns uppgifter om skadade men det görs ingen statistik över det hos landstinget. En summering kan kanske göras digitalt ur patientjournalerna.

 

Medlemmar har efterfrågat medlemskort. Nästa verksamhetsår skickas medlemskort ut bifogat till e-post. Medlemskortet skriver medlemmen själv ut.

 

Agneta vill utveckla hemsidan så att den ger mer information om isarna, var det är lämpligt att kliva på en is och så vidare.

 

Kjell-Ove föreslår att klubben ska utveckla sin kommunikation med medlemmarna med hjälp av SMS, kartor med mera. Medlemmen ska enkelt med sin mobil kunna meddela andra var han/hon är. Han kontaktar några leverantörer om vad som krävs för en sådan tjänst. Han återkommer och vi får då diskutera vilka krav vi ställer. Det finns andra föreningar som visat intresse för en sådan funktion.

Läs hela inlägget »