2011

SLSK tar nu ett rejält kliv framåt med iskunskapsutbildning i tre steg. Ambitionen är att fler medlemmar i SLSK ska ha grundläggande teoretisk och praktisk sjöiskunskap för säkra turer på isarna.

 

Vi vill också ha fler kunniga färdledare som kan leda oss ut på spännande – och trygga – turer på Jämtlands sjöar.

 

1. Iskunskapskurs – alla medlemmar hälsas välkomna. Teori 8 nov 2011 och praktik på sjöis när isarna lagt sig. Mer info här

 

2. Grundkurs färdledarutbildning – medlemmar som gått iskunskapskurs, har gedigen iserfarenhet och stort intresse att leda skridskoturer är välkomna att delta. Kursen leds av två inhyrda utbildare 25-26 november alt 3-4 december 2011 (beroende på istillgång). Mer info här

 

3. Fördjupad färdledarutbildning för 2-3 utvalda långfärdsskridskoledare 2012/2013. Denna utbildning leds av Friluftsfrämjandet Region Mitt. Mer info senare.

Läs hela inlägget »

Är du intresserad av att leda turer i SLSKs regi?

 

Klubben anordnar en grundläggande kostnadsfri ledarutbildning 3-4 december för dig som genomgått iskunskapskurs, har gedigen erfarenhet av långfärdsskridskoturer och har stort intresse av att leda turer. Kursen leds av Anders Hedlund och Sven-Christer Kihlén från Runnskrinnarna, Falun.

 

Innehåll: Repetition av iskunskap, säkerhet och utrustning. Turplanering. Praktiska övningar på sjöis med tonvikt på säkerhet och ledarskap.

 

Anmäl ditt intresse till Lisen Sylwan, lsylwan@msn.com 070-314 35 45 och 063-121834

Läs hela inlägget »

Årsmöte i Storsjöns långfärdsskridskoklubb hålles den 6/12 kl 18:30 på länsbiblioteket i Östersund, vi inleder med fika.

 


Dagordning årsmöte SLSK 2011

 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera föreningsstämmans protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning för stämman
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 12. Ersättningar till styrelsen
 13. Bestämmande av årsavgiften för kommande verksamhetsår
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (2 år)
 16. Val av revisorer (1 år)
 17. Val av valberedningen (1 år)
 18. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen, eller motion som av medlem skriftligen inlämnats till styrelsen
 19. Övriga ärenden
 20. Föreningsstämmans avslutande
Läs hela inlägget »

Hej SLSK:are

 

Här följer en sammanfattning av vårt senaste styrelsemöte den 17 mars-11.

 

Klubbkvällen på Nya Fyrvalla 1 februari blev lyckad.

Klubben deltog i invigningen av Medvinden med flygblad och bistånd vid bryning av skridskor.

Kaxås byalag ställde in sin vinteraktivitetsdag.

Det blev ingen samåkning varken till Runn eller Vikingarännet.

Isen vid kusten är snötäkt. Förhoppningsvis kan turen genomföras senare.

 

Nytag i ledarutbildningen. Lisen kontaktar skridskoklubben i Falun och eventuellt den i Sundsvall om hur de bedriver sin utbildning och om de eventuellt är intresserad av att ha en gemensam utbildning med oss. Kjell-Ove formulerar en fråga till medlemmarna om vilka som är intresserade av att utbilda sig till ledare. Agneta mejlar ut frågan.

 

Isen på Medvinden är bättre i år. Agneta och Lisen har talat med sjukvårdspersonal om hur många som skadar sig på Medvinden. Det finns uppgifter om skadade men det görs ingen statistik över det hos landstinget. En summering kan kanske göras digitalt ur patientjournalerna.

 

Medlemmar har efterfrågat medlemskort. Nästa verksamhetsår skickas medlemskort ut bifogat till e-post. Medlemskortet skriver medlemmen själv ut.

 

Agneta vill utveckla hemsidan så att den ger mer information om isarna, var det är lämpligt att kliva på en is och så vidare.

 

Kjell-Ove föreslår att klubben ska utveckla sin kommunikation med medlemmarna med hjälp av SMS, kartor med mera. Medlemmen ska enkelt med sin mobil kunna meddela andra var han/hon är. Han kontaktar några leverantörer om vad som krävs för en sådan tjänst. Han återkommer och vi får då diskutera vilka krav vi ställer. Det finns andra föreningar som visat intresse för en sådan funktion.

Läs hela inlägget »