ADSTEN

Jan Adsten
Skrakvägen 14, Östersund
Tfn: 063-12 32 51, 0702-166 000

Rådgivning och försäljning i mindre skala
Slipning av skridskor, 150:-/paret
Tilläggsarbeten såsom (debiteras separat): Justera kurvprofil på skridsko, reparera skador i eggen,
korta av långa skridskor samt montering och byten av bindningar.